Views

8,056

จำนวนนักเรียน

3505

จำนวนบุคลากร

446

เครคิตบูโรโรงเรียน

A+

 ภาพรวมระบบ
สรุปไม่เช็คชื่อ/ตัดขาด :
9:30
นาฬิกา
รายงานผู้บริหาร :
10:30
นาฬิกา
ปีการศึกษาปัจจุบัน :
2565
ภาคการศึกษาปัจจุบัน :
ภาคเรียนที่ 1
วันเริ่มต้นภาคเรียน :
1 พ.ค. 2565
วันสิ้นสุดภาคเรียน :
15 ต.ค. 2565
วันหยุดทั้งปีการศึกษา :
0
วัน
คะแนนเต็มความประพฤติ :
100
คะแนน
 สถิตินักเรียนทั้งหมด
กำลังศึกษา :
3505
คน
ลาพักการเรียน :
1
คน
จำหน่าย :
0
คน
ขาดการติดต่อ :
0
คน
ลาออก :
1
คน
พ้นการเรียน :
0
คน
 ปฏิทิน
ข่าวสารจากระบบ อาหารกลางวัน :
   ระบบสามารถเริ่มใช้งานได้แล้ว และ ในบางส่วนระบบอาจจะยังไม่สามารใช้งานได้เต็มรูปแบบ เพราะอยู่ในช่วงพัฒนาระบบ จึงขอความร่วมมือครู-บุคลากร ทุกท่านช่วยกันทดลองใช้และแจ้งปัญหาในส่วนที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้เข้ามาด้วยครับ เพื่อที่จะทำให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาระบบต่อไป ขอบคุณครับ
ดูทั้งหมด
 สถิติการสแกนเข้า - ออกโรงเรียน ครู
 สถิติการสแกนเข้า - ออกโรงเรียน นักเรียน
 สถิติด้านการเงิน
 คะแนนความประพฤติ
ชื่อ -นามสกุล ชั้นเรียน คะแนน
มุดดัชชิร พลีบัตร ม.5 / 2 -5.00
คาลลัมม์ นดล วัฒนผ่องใส ม.5 / 2 45.00
ธนพัฒน์ โจมพรม ม.6 / 1 50.00
ภาณุวัฒน์ พรรัตนศรีกุล ม.6 / 1 50.00
ชินศักดิ์ ยาผา ม.6 / 1 50.00
ชารีฟ ดารวิช ฮาบิบ อัล บาลูชิ ม.6 / 1 50.00
พลช สุทธิวัฒน์ ม.4 / 3 50.00
ชูเชียน แซ่ลู่ ม.4 / 3 50.00
ภาณุพงศ์ แซ่หลี่ ม.4 / 3 50.00
พชร สหัสรังสี ม.5 / 1 60.00